Akcie

Semináre, konferencie, kurzy, výstavy a veľtrhy organizované pod záštitou SNMT.

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (ÚMMS SAV), Ústav materiálov a Ústav výrobných technológií Materiálovotechnologickej Fakulty, Slovenskej Technickej Univerzity (MTF STU) a Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT) vás pozývajú na 2. strategický seminár, ktorý sa uskutoční 17. - 18. októbra 2019 v Trnave. Cieľom...

"Veda je srdcom každého pokroku, ktorý uľahčuje život

                                     Marie Curie-Skłodowska