Dôležité dátumy

Registrácia

Odoslanie registračného formulára

10/10/2019

Príspevok

V prípade záujmu o prezentáciu v ústnej alebo plagátovej forme odoslanie opisu príspevku

15/10/2019

Platba

Účastnícky poplatok bude pripísaný na účet organizátora, je možná aj platba v hotovosti na mieste.

10/10/2019

Seminár

Tešíme sa na stretnutie v Trnave

17/10/2019