News

The Society for new materials and Technologies is dedicated to developing creative skills and expertise of members, meeting their professional and social needs, and supporting the development of science and technology in the field of new materials and technologies, including their application in manufacturing.

24. júna 2019 sa konalo na pôde Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV generálne zhromaždenie Spoločnosti pre nové materiály a technológie. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo 11 členov spoločnosti, ktorí diskutovali o zmenách stanov ako aj sídla spoločnosti. Dôležitou súčasťou boli aj diskusie o obnove spoločnosti a jej cieľoch a prijímanie nových...

Institute of materials and machine mechanics of Slovak Academy of Sciences in cooperation with Faculty of Materials Science and Technology of the Slovak University of Technology and under the auspices of Society for new materials and technology organize the 2. Join Strategic Workshop for improving the Academy-University-Company Cooperation. The...

Srdečne pozývame všetkých aktívnych členov ako aj záujemcov o členstvo v SNMT na generálne zhromaždenie, ktoré sa uskutoční: 24. júna 2019 od 11:00 na Ústave Materiálov a Mechaniky Strojov SAV (ÚMMS SAV), Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava - Patrónka.

In preparation of EUROMAT 2023 in Dresden, the FEMS will meet from May 22nd to 24th in Dresden. Within this framework, the Fraunhofer Institutes for Ceramic Technologies and Systems IKTS and for Materials and Beam Technologies IWS in Dresden invite interested material scientists and engineers to a colloquium "Materials Research and Innovation in...

Become a member