4. Strategický seminár 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne vás pozývame na 4. strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom, ktorý sa uskutoční 16. mája 2023 na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Bratislave. Cieľom seminára je ponúknuť najnovšie informácie ohľadne Plánu obnovy, výziev, ktoré sa chystajú ešte v roku 2023 a možností spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom.

Miesto konania:

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Adresa: Dúbravská cesta 9/ 845 13 Bratislava

Telefónne číslo: 02 / 3240 1003

E-mail: ummssekr@savba.sk

Web: www.umms.sav.sk 

Predbežný program:

9:00 - 9:30             Registrácia účastníkov

9:30 - 9:40             Martin Kusý, MTF STU a Martin Nosko, ÚMMS SAV, v. v. i. - Otvorenie seminára. 

9:40 - 10:10           Anna Čaplovičová, INOVATO CLUSTER - Spájanie síl pre inovačnú excelenciu na Slovensku.                                           Plány verzus realita.

10:10 - 10:40         Naďa Beronská, ÚMMS SAV, v.v.i. - Ako vieme pomôcť firmám? Úspešný príklad z                                                               praxe.

10:40 - 11:10         Tomáš Vavro, RTC-Engineering, a.s. - Čo majú spoločné plazmové fúzne reaktory a budúcnosť                                      Slovenska.

11:10 - 11:30          Kávová prestávka

11:30 - 12:00          Iva Kleinová, Výskumná a inovačná autorita, Úrad vlády SR  - Predstavenie Národnej stratégie                                       výskumu, vývoja a inovácií .

12:00 - 12:30         Zuzana Hrabovská, Výskumná a inovačná autorita, Úrad vlády SR - Výzvy na podporu výskumu                                    a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti.  

12:30 - 13:10          Obedová prestávka

13:10 - 13:40          Karol Iždinský, ÚMMS SAV, v. v. i. - Projekt FIT-4-NMP, Horizont 2020.

13:40 - 14:10          Monika Bideau RepčíkováStyčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) –                                              Prehľad podporných služieb kancelárie.

14:10 - 14:30          Lenka Bednárová, Odbor transferu technológií, CVTI - Ochrana a zhodnotenie                                                                   výsledkov výskumu.

14:30 - 14:50         Jana Šugárová, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, STU. Kooperácia akadémie,                                                   univerzít a priemyslu pri zvyšovaní kvality absolventov technického vzdelania.

14:50 - 15:10          Anton Bittner, Kancelária pre transfer technológií, SAV - Komercializácia výskumu na pôde                                          SAV

15:10 -                     Záverečné diskusie, exkurzia Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. - pre                                                 záujemcov.

Valné zhromaždenie SNMT (predbežný program) - po dohode je možná hybridná forma zhromaždenia.

15:30 - 16:30         

  • Správa o činnosti SNMT – Martin Kusý
  • Správa o hospodárení SNMT - Opálková
  • Správa kontrolórov – Kováčik, Dvorák
  • Návrh činnosti na nasledujúci rok – Kusý, Nosko, Iždinský
  • Iné

Registrácia na 4. Strategický seminár:

Registračný poplatok:

Účastník (prezenčne) .................................... 20 Eur

Účastník - študent.......................................................................................................... 0 Eur

Účastník on-line ................................................................................................. 10 Eur (študent bezplatne)

Registračný poplatok zahŕňa aj ročný členský poplatok do SNMT (10 Eur)

Link na on-line vysielanie bude zaslané e-mailom registrovaným účastníkom

Informácie k platbe prevodom

Fakturačné údaje:

Spoločnosť pre nové materiály a technológie

Adresa: Dúbravská cesta 6319/9, 84513 Bratislava

IČO: 30811520

DIČ: 2020888595 


Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK4831000000004000298909

SWIFT: LUBASKBX

Poznámka pre prijímateľa: Meno a Priezvisko účastníka / v prípade viacerých účastníkov názov zamestnávateľa a počet účastníkov