3. Strategický seminár

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

srdečne vás pozývame na 3. strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom, ktorý sa uskutoční 21. - 22. Júna 2022 hybridnou formou, prezenčne v Bratislave a on-line prostredníctvom ZOOM. Cieľom seminára je ponúknuť nové možnosti posilnenia spolupráce vytváraním spoločných projektov, primárne orientovaných na podporu implementácie inovatívnych riešení konkrétnych výrobných problémov modernej priemyselnej praxe.

Miesto konania:

Prezenčne

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9/ 845 13 Bratislava 

Telefónne číslo02 / 3240 1003

E-mail: ummssekr@savba.sk

Web: www.umms.sav.sk 

A aj Online:  

Prostredníctvom ZOOM platformy, link do konferenčnej miestnosti zašlú organizátori pred podujatím, tým účastníkom, ktorí sa zaregistrujú ako on-line účastníci.

Témy stretnutia

  • Materiálové inžinierstvo
  • Charakterizačné techniky
  • Udržateľné a environmentálne riešenia
  • Inžinierstvo a špeciálne aplikácie
  • Koncepčné, metodické a obsahové otázky univerzitného vzdelávania v odboroch Materiály a Výrobné technológie

Program

21.6.2022

9:00 - 9:30    Registrácia účastníkov

9:30 - 9:45     Uvítanie účastníkov

9:45 - 10:30    František SimančíkEnergetická kríza - príležitosť pre civilizáciu (vyzvaná)

10:30 - 11:00   Prezentácie účastníkov (ponúkame možnosť odprezentovať vašu inštitúciu a firmu. Svoj záujem o prezentáciu je potrebné nahlásiť pri registrácii)

11:00 - 11:20   Kávová/čajová prestávka

11:20 - 11:45    Karol IždinskýFIT-4-NMP - ako zvýšiť účasť Slovenska v programoch Horizon Europe 

11:45 - 12:45    Prezentácie účastníkov (ponúkame možnosť odprezentovať vašu inštitúciu a firmu. Svoj záujem o prezentáciu je potrebné nahlásiť pri registrácii)

12:45 - 14:00   Obed

14:00 - 16:00   Prezentácie účastníkov


18:30 -               Večera


22.6.2022

9:00 - 11:00    Predstavenie infraštruktúry a laboratórií ÚMMS SAV, v. v. i.

11:00 - 11:15    Kávová/čajová prestávka

11:45 - 12:00   Valné zhromaždenie Spoločnosti pre nové materiály a technológie (SNMT)


Prihlasovací formulár

Registračný poplatok

Účastník (prezenčne) .................................... 25 Eur

Účastník (prezenčne) študent.......................................................................................................... 20 Eur

Registračný poplatok zahŕňa ročný členský poplatok do SNMT (10 Eur/5Eur študent)

 

Účastník (prezenčne) - člen SNMT (po zaplatení členského poplatku)..................................15 Eur

Účastník (prezenčne) študent - člen SNMT (po zaplatení členského poplatku)..................................15 Eur

Vložné zahŕňajú občerstvenie (kávové/čajové prestávky), obed.


On-line účastník ............................................. 10 Eur (výška členského)

On-line účastník študent ............................................. 5 Eur (výška členského - študent)

Informácie k platbe

1. Platba prevodom:

Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK4831000000004000298909

SWIFT: LUBASKBX

Poznámka pre prijímateľa: Meno Priezvisko účastníka / v prípade viacerých účastníkov názov zamestnávateľa


2. Platba v hotovosti: Priamo na mieste pri registrácii, po predchádzajúcej dohode s organizátormi.


Fakturačné údaje:

Spoločnosť pre nové materiály a technológie

Adresa: Dúbravská cesta 6319/9, 84513 Bratislava

IČO: 30811520

DIČ: 2020888595 

Možnosti ubytovania v Bratislave

Organizačný výbor:

Ing. Karol Iždinský, CSc. - predseda SNMT, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Bratislava

Ing. Martin Nosko, PhD. - podpredseda SNMT, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Bratislava

Prof. Ing. Martin Kusý, PhD. - podpredseda SNMT, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, STU v Bratislave

Prof. Ing. Peter Šugár, CSc. - člen SNMT, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, STU v Bratislave

Doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. - členka SNMT, Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, STU v Bratislave 

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD. - hospodárka SNMT, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Bratislava

Organizátor:

Spoločnosť pre nové materiály a technológie 

Dúbravská 9/6319, 845 13 Bratislava

E-mail: snmt@snmt.sk

Web:

www.snmt.sk 

Spolu-organizátor:

Materiálovotechnologická fakulta, Trnava, STU v Bratislave

Jána Bottu 2744/24, 917 24 Trnava 

Web:

www.mtf.stuba.sk