TEM/STEM seminár

31.1.2023

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. (ÚMMS SAV, v.v.i.) a Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT) vás pozýva na základný seminár pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu (TEM) kde sa dozviete o základoch TEM a STEM mikroskopie, o príprave vzoriek a o vyhodnocovaní nameraných dát (SAED, HR-STEM, FFT, EDS). 

Seminár sa bude konať v nasledujúcich dňoch: 28. februára 2023 (utorok); 1. marca 2023 (streda) a 7. marca 2023 (utorok) a 8. marca 2023 (streda). 

Maximálny počet účastníkov: 8.

Seminár sa bude konať v budove ÚMMS SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava, 3. poschodie.

PROGRAM SEMINÁRA


Poplatok za seminár je 30 eur. 
V cene je zahrnutý všetok potrebný materiál, ktorý bude pri školení potrebný, študijný materiál na USB kľúči, občerstvenie a know-how školiteľov.

Prihlásiť sa môžete záväzne e-mailom na adrese: nagy.stefan@savba.sk 


Platba poplatku:

1. Platba prevodom:

Banka: Prima Banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK4831000000004000298909

SWIFT: LUBASKBX

Poznámka pre prijímateľa: Meno a Priezvisko účastníka / v prípade viacerých účastníkov názov zamestnávateľa


2. Platba v hotovosti: Priamo na mieste pri registrácii, po predchádzajúcej dohode s organizátormi.


Fakturačné údaje:

Spoločnosť pre nové materiály a technológie

Adresa: Dúbravská cesta 6319/9, 84513 Bratislava

IČO: 30811520

DIČ: 2020888595