Dotazníky

KEGA 1767 "Zvyšovanie profesijných kompetencií absolventov univerzitného vzdelávania v odbore Výrobné technológie implementovaním prvkov duálneho vzdelávania"


Pre vyplnenie dotazníka prosím kliknite na hodiace sa: