Kontakt

Vedecký Garant:

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava

Telefónne číslo

02/ 3240 1003

Web
www.umms.sav.sk

Organizátor:

Spoloičnosť pre nové materiály a technológie
Dúbravská cesta 9/6319, Bratislava 845 13

Telefónne číslo

+421 949 190 444

Email                                                              Web
snmt@snmt.sk                                            www.snmt.sk