Miesto konania

Adresa:

Ústav materiálov, Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, Jána Bottu 8857/25, 917 24 Trnava