Informácia o platbe

Banka: Prima Banka Slovensko, a.s. (Sberbank Slovensko, a.s. pred 2017)

IBAN: SK4831000000004000298909 

SWIFT: LUBASKBX

Poznámka pre prijímateľa: Meno Priezvisko účastníka / v prípade viacerých účastníkov názov zamestnávateľa


Fakturačné údaje:

Spoločnosť pre nové materiály a technológie 

Adresa: Dúbravská cesta 6319/9, 84513 Bratislava

IČO: 30811520

DIČ: 2020888595