Abstrakt / Príspevok

Krátky príspevok bude publikovaný v bulletíne príspevkov a programu seminára, ktorý bude dostupný v on-line forme a bude mať pridelené ISBN číslo.

* Ak autor vyžaduje publikovať aj obrázok alebo tabuľku, prosím, zašlite obrázok vo formáte jpg. resp. tabuľku v doc. na e-mailovú adresu: snmt@snmt.sk. Do predmetu správy, prosím uveďte meno prezentujúceho autora.

* Textom sa myslí odborný text prednášky alebo plagátu, reklamný text spoločnosti, ktorú reprezentujete, komplexný popis problému, ktorý chcete vyriešiť a pod. Logo firmy prosím pošlite vo formáte jpg resp. png na našu adresu e-mailovú adresu: snmt@snmt.sk.


POKYNY K PREZENTÁCIAM


Ústna prezentácia:

trvanie: 15 min. + 5 min. diskusia, v mieste konania bude dostupný počítač a projektor.


Plagát:

vo veľkosti: max. 85 x 110 cm.