1. Strategický seminár

Spoločný seminár Akadémie-Univerzít-Firiem 2018

Prvý spoločný strategický seminár Akadémie, Univerzít a firiem sa konal 15. Mája 2018 na pôde Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Cieľ:

Cieľom tejto akcie bolo prezentovať charakterizačné metódy využívané na monitorovanie a charakterizáciu mikroštruktúr materiálov. Speciálna pozornosť bola venovaná skenovacej elektrónovej mikroskopii a chemickým analýzam. Na základe správne vybranej charakterizačnej metódy je možné rýchlo a účinne detekovať pôvod porúch alebo porozumiet vzťahu medzi výrobou, štruktúrou a vlastnosťami materiálu. Výsledkom takého porozumenia je napríklad zníženie operačných nákladov, nákladov na údržbu. Pochopením tohto vzťahu je možné zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľského subjektu.

Cieľová skupina:

Tento seminár je určený všetkým pracovníkom z priemyslu, akadémie a univerzít, rovnako tiež študentom, ktorí sa zaujímajú o kovy a kovové kompozity a majú záujem získať informácie o možnej spolupráci.

Program seminára:

9:00 - 9:05 Otvorenie seminára - Karol Iždinský (Riaditeľ ÚMMS SAV)

9:05 - 9:20 Možnosti ÚMMS SAV - Martin Nosko (Vedúci II. divízie)

9:20 - 9:40 Nové možnosti v elektrónovej mikroskopii - Guillaume Lathus, JEOL

9:40 - 10:00 Prípadové štúdie - Peter Oslanec, INOVAL, Ladomerská Vieska

10:00 - 11:30 Prezentácia laboratórií, otvorená diskusia ohľadom možnosti spolupráce a o reálnych témach pre študentov, občerstvenie.