Kontaktujte nás

Spoločnosť pre nové materiály a technológie - SNMT

Sídlo spoločnosti:

Dúbravská cesta 9/6319, Bratislava 845 13

IČO: 30811520

DIČ: 2020888595

Korešpondenčná adresa:

Areál SAV na Patrónke,

Pavilón materiálových vied SAV

Dúbravská cesta 9, Bratislava 845 13

Kontaktný formulár