Vedecká komisia

Karol Iždinský

Predseda komisie

Riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov (UMMS SAV) a predseda Spoločnosti pre nové materiály a technológie (SNMT)

UMMS SAV

SNMT


Martin Kusý

Člen komisie

Ústav materiálov, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, podpredseda Spoločnosti pre nové materiály a technológie (SNMT)

Ústav materiálov MTF STU

SNMT


Peter Šugár

Člen komisie

Ústav výrobných technológií, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Ústav výrobných technológií MTF STUOrganizačná komisia

Martin Nosko

Predseda komisie


Vedúci Divízie II. Mikroštruktúry povrchov a rozhraní. Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV (ÚMMS SAV), podpredseda spoločnosti pre nové materiály a technológie (SNMT). a spoluzakladateľ All4Science, o.z.

UMMS SAV

SNMT

all4science.sk


Alena Opálková Šišková

Organizačný tajomník

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, hospodár spoločnosti pre nové materiály a technológie (SNMT) a spoluzakladateľ All4Science, o.z.

UMMS SAV

all4science.sk

SNMT


.