Odborný program

Program dňa 17.10.2019

08:30 Otvorenie registrácie, organizačné pokyny, rozdelenie účastníkov do skupín.

09:30 - 09:50 Otvorenie seminára a privítanie účastníkov 

09:50 - 10:10 Prezentácia mikroskopov firmy Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.

10:10 - 10:30 Prezentácia spotrebného materiálu pre metalografickú prípravu vzoriek firmy Buehler (Mitar s.r.o.)

Rozchod skupín (1, 2, 3) do jednotlivých sekcií A, B, C

10:40 - 11:40

 • Sekcia A (miestnosť T56 a LŠA): Príprava vzoriek metalografia - materiálografia................................................................................................................................................................Skupina 1
 • Sekcia B (miestnosť T02.1.201): Prehliadka prístrojov, ukážky zobrazenia a aplikácií (Zeiss).....................................................................................................................................................................................Skupina 2
 • Sekcia C (Centrum priemyselného merania Zeiss): Prednáška o optických meracích mikroskopoch a optických meracích systémoch a to v intervale od XRadia (CT mikroskopia) až po konvenčné CT prístroje. Optické 3D mikroskopy a skenery.............................................Skupina 3

11:40 - 11:50 Občerstvenie + posterová sekcia

11:50 - 12:50 Rozchod do sekcií

 • Sekcia A (miestnosť T56 a LŠA): Príprava vzoriek metalografia - materiálografia.................................................................................................................................................................Skupina 3
 • Sekcia B (miestnosť T02.1.201): Prehliadka prístrojov, ukážky zobrazenia a aplikácií (Zeiss)......................................................................................................................................................................................Skupina 1
 • Sekcia C (Centrum priemyselného merania Zeiss): Prednáška o optických meracích mikroskopoch a optických meracích systémoch a to v intervale od XRadia (CT mikroskopia) až po konvenčné CT prístroje. Optické 3D mikroskopy a skenery.............................................Skupina 2

12:50 - 13:20 Prestávka, občerstvenie, obed + posterová sekcia

13:20 - 14:20 Rozchod do sekcií

 • Sekcia A (miestnosť T56 a LŠA): Príprava vzoriek metalografia - materiálografia...................................................................................................................................................................Skupina 2
 • Sekcia B (miestnosť T02.1.201): Prehliadka prístrojov, ukážky zobrazenia a aplikácií (Zeiss)........................................................................................................................................................................................Skupina 3
 • Sekcia C (Centrum priemyselného merania Zeiss): Prednáška o optických meracích mikroskopoch a optických meracích systémoch a to v intervale od XRadia (CT mikroskopia) až po konvenčné CT prístroje. Optické 3D mikroskopy a skenery..............................................Skupina 1

14:20 - 14:30 Občerstvenie + posterová sekcia

14:30 - 16:00 Plenárna sekcia - formou moderovanej diskusie

Sekcia bude zameraná na projekt prepojenia firiem, študentov a praxe.

 • Spolupráca akadémia - univerzita - firmy a zapojenie študentov prostredníctvom bakalárskych, diplomových a dizertačných prác.
 • Užitočnosť podobného semináru a jeho charakter, možné témy pre ďalšie semináre, 

17:00 - 18:00 Prehliadka historického centra Trnavy so sprievodcom (organizovaný odchod od fakulty o 16:30)

19:30 - Večera v Reštaurácii Akadémia, Malý Berlín


Program dňa 18.10.2019

08:30 - 10:00 Prednášková sekcia 1

 • Prezentácia firmy Massam
 • Prezentácia ÚMMS SAV
 • Prezentácia Ústavu výrobných technológií, MTF, STU

10:00 - 10:20 Občerstvenie + posterová sekcia

10:20 - 11:40 Prednášková sekcia 2

 • Prezentácia Mitar
 • Prezentácia Carl Zeiss Slovakia
 • Prezentácia Ústavu materiálov, MTF, STU

11:40 - 12:10 Občerstvenie + posterová sekcia

12:10 - 13:30 Moderovaná diskusia

 • Výskumné a vývojové aktivity SAV, MtF STU a ponuka spolupráce s priemyslom, Úspešná spolupráca s firmami

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:10 - 13:30 Paralelná sekcia s moderovanou diskusiou

 • Individuálna diskusia a merania na prístrojoch dostupných v areáli MTF a ZEISS na vzorkách prinesených účastníkmi semináru, Poradenstvo zo strany SAV, MTF, Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. a SNMT.

Predpokladaný koniec 14:00

Na stiahnutie: