Údaje k platbe členského poplatku


Platbu ročného členského poplatku vo výške:

10 Eur ........ člen

5 Eur ........... člen študent / emerit

je možné vykonať prevodom na účet Spoločnosti pre nové materiály a technológie použitím nasledujúcich údajov:


Banka: Prima Banka Slovensko, a.s. (Sberbank Slovensko, a.s. pred 2017)

IBAN: SK4831000000004000298909

SWIFT: LUBASKBX

Poznámka pre prijímateľa: Meno Priezvisko Rok / v prípade viacerých členov Názov zamestnávateľa, počet členov


Fakturačné údaje:

Spoločnosť pre nové materiály a technológie

Dúbravská cesta 6319/9, 84513 Bratislava 

IČO: 30811520

DIČ: 2020888595