2. Strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom už 17. - 18. Októbra 2019

22.08.2019

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (ÚMMS SAV), Ústav materiálov a Ústav výrobných technológií Materiálovotechnologickej Fakulty, Slovenskej Technickej Univerzity (MTF STU) a Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT) vás pozývajú na 2. strategický seminár, ktorý sa uskutoční 17. - 18. októbra 2019 v Trnave. Cieľom seminára je ponúknuť nové možnosti posilnenia spolupráce medzi firmami, ústavmi Slovenskej akadémie vied, slovenskými univerzitami a motivovanými študentami, vytváraním spoločných projektov, primárne orientovaných na podporu implementácie inovatívnych riešení konkrétnych výrobných problémov modernej priemyselnej praxe. Registrácia na strategický seminár je otvorená.

Viac informácii nájdete TU na stánke SNMT v sekcii Akcie

Pre ďalšie informácie prosím využijte nasledujúce odkazy: