V

Meno, afiliácia a kontakt:  

Ing. Juraj VagovskýCarl Zeiss Slovakia, s.r.o., Bratislava, juraj.vagovsky@zeiss.com