T

Meno, afiliácia a kontakt:  

Ing. Igor TarašMitar, s.r.o., Cabanova 13/C, 841 02 Bratislava, mitar@mitar.sk

Mgr. Veronika TrembošováÚstav materiálov a mechaniky strojov SAV, Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava, veronika.trembošová@savba.sk