R

Meno, afiliácia a kontakt:   

Lukáš RausaBodycote Slovakia s.r.o., Matuškova 48, SK-976 31 Vlkanová, Slovakia, lukas.rausa@bodycote.com

Doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, robert.riedlmajer@stuba.sk