N

Meno, afiliácia a kontakt:   

Ing. Simona Náhlik, Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Bratislava, simona.nahlik@zeiss.com

Ing. Michal Nemec, SEMIKRON, s.r.o.Šteruská 3, 922 03 Vrbové, michal.nemec@semikron.com

Ing. Roman NichtaMiba Steeltec, s.r.o., Hlavná 48, 95201 Vráble, roman.nichta@miba.com

Ing. Martin Nosko, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV, martin.nosko@savba.sk