Pozvánka na jesenný cyklus odborných seminárov

17.09.2019

Spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať na bezplatný Jesenný cyklus odborných seminárov, ktorý sa bude konať v dňoch 22.-24.10.2019 v mestách Nitra, Košice a Banská Bystrica.

Počas seminára sa uskutočnia praktické ukážky analýz optickou mikroskopiou a FTIR spektrometriou.

PROGRAM:
8:30-9:00 Káva na privítanie a registrácia
9:00-10:10 I. blok prednášok:

  • State of Art in GC-MS/MS (M. Korman, Thermo Fisher Scientific)
  • Iónová chromatografia vo svete hmotnostnej spektrometrie (M. Kondeková)
  • Papier znesie veľa (M. Danková)

10:10-10:20 PRESTÁVKA
10:20-11:30 II. blok prednášok:

  • Na veľkosti záleží (S. Lociová)
  • Novinky v Pragolabe: Nový iCAP Pro, revolúcia v ICP-OES (V. Čižmár)
  • Aplikace rentgenové fotoelektronové spektroskopie pro chemickou analýzu - XPS ve výzkumu a výrobě (P. Janderka)

11:30-12:30 OBED (zabezpečený organizátormi)
12:30-13:30 III. blok prednášok:

  • Leica Thunder Imaging Systems (D. Brezovský)
  • Elektrochemie - jednoduchý a efektivní nástroj pro výzkum i průmysl (P. Janderka)
  • Presi - mechanická príprava vzoriek (D. Brezovský)

13:30 Slovo na záver /diskusia a ukončenie
Počas seminára sa uskutočnia praktické ukážky analýz optickou mikroskopiou a FTIR spektrometriou.
REGISTRÁCIA na bezplatný seminár
TU (prosíme Vás o uvedenie mesta, v ktorom sa zúčastníte nášho seminára).Záväznú registráciu treba poslať do 15.10.2019 - prípadné zmeny prosíme nahlásiť!