Medzinárodný strojársky veľtrh 7. - 11. Október 2019 v Brne

21.05.2019

Medzinárodný stojársky veľtrh je navýznamnejší priemyslový veľtrh v strednej Európe s každoročnou účasťou viac než 1600 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov.

Návštevníci bývajú odborníkmi v daných oblastiach. Až 70% z nich ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách, 1/3 z návštevníkov patrí k vrcholovému manažmentu. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Viac informácií nájdete na: -> www.bvv.cz/msv/msv-2019/


Pozvánka SARIO pre malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja

MSV Brno 2019

Obrázky prebraté z: www.teraz.sk