Generálne zhromaždenie SNMT

26.06.2019

24. júna 2019 sa konalo na pôde Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV generálne zhromaždenie Spoločnosti pre nové materiály a technológie. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo 11 členov spoločnosti, ktorí diskutovali o zmenách stanov ako aj sídla spoločnosti. Dôležitou súčasťou boli aj diskusie o obnove spoločnosti a jej cieľoch a prijímanie nových členov. 

Boli schválené nové stanovy v nasledujúcom znení: 

Prítomní členovia si zvolili nový riadiaci výbor v zložení:

Predseda: Ing. Karol Iždinský, CSc., Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV

Podpredseda: Ing. Martin Nosko, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV

Podpredseda: Doc. Ing. Martin Kusý, PhD., Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava

Tajomník: Prof. Ing. Pavol Sejč, PhD., Strojnická fakulta STU

Hospodár: Ing. Alena Šišková, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV

Člen riadiaceho výboru: Ing. Pavol Radič, EUR ING, Slovenská zváračská spoločnosť

Člen riadiaceho výboru: Ing. Peter Oslanec, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV


Kontrolna komisia:

hlavný kontrolór: Ing. Jaroslav Kováčik, PhD

člen kontrolnej komisie: Ing. Tomáš Dvorák, PhD.