FEMS ohlasuje nový vedecký časopis o materiáloch

14.12.2020

Federácia Európskych Materiálových Spoločností (FEMS) s potešením oznamuje založenie nového časopisu: European Journal of Materials, na ktorého vydávaní bude spolupracovať s vydavateľstvom Taylor & Francis.

Časopis pokrýva široké spektrum tém na hranici vedy a techniky materiálov, od pokročilého spracovania a modelovania po charakterizáciu na všetkých úrovniach. Cieľom časopisu je odstrániť rozdiely medzi akademikmi a odborníkmi v tejto oblasti a poskytnúť tak platformu pre výskum na medzinárodnej scéne materiálových vied a inžinierstva.

European Journal of Materials publikuje výskum materiálov v lekárstve, energetike, doprave, stavebníctve a ďalších priemyselných odvetviach v nasledujúcich tematických oblastiach:

  • Funkčné materiály
  • Konštrukčné materiály
  • Spracovanie
  • Charakterizácia a modelovanie
  • Energetika, doprava a životné prostredie
  • Biomateriály pre medicínu a zdravotníctvo
  • Biomateriály
  • Suroviny a recyklácia
  • Vzdelávanie, stratégia a transfer technológií

European Journal of Materials prijíma originálne výskumné články, recenzie, krátke správy, správy a články. Všetky články sú voľne a trvalo dostupné online.

Pre bližšie informácie navštívte webovú stránku časopisu: TU