EuroNanoForum 2021

29.04.2021

Vážená pani kolegyňa, vážený pán kolega,

dovoľte aby som Vás pozval na online prezentáciu projektu FIT-4-NMP (https://www.fit-4-nmp.eu), ktorá sa uskutoční v rámci podujatia EuroNanoForum2021 (https://euronanoforum2021.eu), ktoré je najväčšou európskou konferenciou zameranou na nanotechnológie, progresívne materiály, inovácie a budovanie s nimi spojených obchodných vzťahov.

Projekt FIT-4-NMP H2020 je zameraný na zvýšenie účasti v projektoch Horizont Európa v oblasti nanotechnológií, progresívnych materiálov a výrobných procesov (NMP) pre perspektívnych kandidátov, t.j. výskumné a vývojové organizácie, vrátane malých a stredných podnikov, ktoré doteraz nezískali projekt v programe H2020.

Pokiaľ máte záujem o podanie návrhu projektu v daných oblastiach, srdečne Vás pozývame na online stretnutia 5. a 6. mája, cieľom ktorých je:

- získať informácie o možnostiach podpory pri podávaní projektov perspektívnych kandidátov

- oboznámiť sa s možnosťami finančnej podpory v programe Horizont Európa v oblasti NMP

- zoznámiť sa s najlepšími inovátormi v EU v oblasti NMP a partnermi projektu FIT-4-NMP

- inšpirovať Vás prostredníctvom úspešných NMP projektov v H2020

Informácie o presnom programe stretnutí nájdete na web stránke projektu FIT-4-NMP: https://www.fit-4-nmp.eu/event-details/fit-4-nmp-networking-sessions-at-euronanoforum2021

Na pripravovaných stretnutiach sa môžete zúčastniť Vy alebo Vaši kolegovia po bezplatnej registrácii na stránke https://euronanoforum2021.virtualarena.pt/register/visitor-registration

V mene riešiteľského tímu FIT-4-NMP

Karol Iždinský