Ako zvýšiť účasť nových perspektívnych záujemcov v NMP programoch Horizon Európa

19.01.2023

Plný text správy je možné nájsť: https://www.fit-4-nmp.eu/publications