Strategický seminár 2022

17.05.2022

v dňoch 21. - 22. Júna 2022 sa uskutoční 3. strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom. Seminár sa uskutoční hybridnou formou. Cieľom seminára je ponúknuť nové možnosti posilnenia spolupráce vytváraním spoločných projektov, primárne orientovaných na podporu implementácie inovatívnych riešení konkrétnych výrobných problémov modernej priemyselnej praxe.

Bližšie informácie o podujatí a o registrácii nájdete na: https://www.snmt.sk/a3-strategicky-seminar/