L

Meno, afiliácia a kontakt:  

Ing. Barbora Ludrovcová, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologiká fakulta so sídlom v Trnave, J. Bottu 25, 91724 Trnava, barbora.ludrovcova@stuba.sk