K

Meno, afiliácia a kontakt:   

Ing. Ivana KajanováHKS Forge, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava, info@hksforge.sk

Ing. Michal Kapusňák, PhD., VUJE, a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava, michal.kapusnak@vuje.sk

Ing. Martin Kasenčák, PhD.PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., Kopčianská 14, 851 01 Bratislava, kasencak.martin@pzvar.sk

Ing. Jozef Kollár, PhD.Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 84541 Bratislava, jozef.kollar@savba.sk

Ing. Peter Kováč, PhD.Binder Slovakia s.r.o., Priemyselná 4, Sereď, kovac@binderslovakia.sk

Ing. Vladimír KuracinaHKS Forge, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava, info@hksforge.sk

Ing. Marcela KusalováMateriálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, marcela.kusalova@stuba.sk