D

Meno, afiliácia a kontakt: 

Ing. Pavel Diko, DrSc., Ústav experimentálnej fyziky SAV, dikos@saske.sk

Ing. Katarína Pocisková DimováSEMIKRON, s.r.o., Šteruská č.3, 92203 Vrbové, katarina.pociskova-dimova@semikron.com

Ing. Soňa DrškováSEMIKRON, s.r.o., Šteruská 3, 922 03 Vrbové, sona.drskova@semikron.com