Z

Meno, afiliácia a kontakt:  

Ing. Rudolf Zaujec, PhD.MASAM s.r.o., Parková 75, 952 01 VRÁBLE, časť Dyčka, zaujec@masam.sk

Michal ZduchFagor Ederlan Slovensko, a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, michal.zduch@fagorederlan.sk

Ing. Marek Zvončan, PhD.Boge elastmetall Slovakia a.s., Strojárenská 5, 91702 Trnava, marek.zvoncan@boge-rubber-plastics.com