O

Meno, afiliácia a kontakt:   

Ing. Andrej Opálek, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAVandrej.opalek@savba.sk

Ing. Alena Opálková Šišková, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV, alena.siskova@savba.sk

Ing. Ľubomír Orovčík, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV, lubomir.orovcik@savba.sk

Ing. Peter Oslanec, PhD., Ústav materiálov a mechaniky strojov, SAV, peter.oslanec@savba.sk