M

Meno, afiliácia a kontakt:    

Marek MalovecHKS Forge, s.r.o., Coburgova 84, 917 02 Trnava, info@hksforge.sk

Ľuboš MaňkaBodycote Slovakia s.r.o., Matuškova 48, SK-976 31 Vlkanová, lubos.manka@bodycote.com

Ing. Martin Martiš, PhD., Carl Zeiss Slovakia, s.r.o., Bratislava, martin.martis@zeiss.som

Jana MichalkováJohns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 6543/1, 917 02 Trnava, jana.michalkova@jm.com

Ing. Ján Milde, PhD., Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií, Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava, jan.milde@stuba.sk

Mgr. Katarína Mosnáčková, PhD.Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 84541 Bratislava, katarina.mosnackova@savba.sk