Pozvánka na generálne zhromaždenie SNMT

11.12.2021

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pozývame vás na Generálne zhromaždenie Spoločnosti (GZ SNMT) pre nové materiály a technológie, ktoré sa, vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, uskutoční v utorok dňa 14. 12. 2021 o 13.00 videokonferenčným spôsobom na platforme zoom. Link do videokonferenčnej miestnosti Vám bude zaslaný v deň konania GZ SNMT.

Za Výbor SNMT

K. Iždinský
predseda SNMT


karol.izdinsky@savba.sk

snmt@snmt.sk