3. Strategický seminár

02.11.2022

V dňoch 21. - 22. Júna 2022 sa uskutočnil 3. strategický seminár pre podporu spolupráce medzi akadémiou, univerzitami a priemyslom. Seminár sa uskutočnil hybridnou formou. Cieľom seminára je ponúknuť nové možnosti posilnenia spolupráce vytváraním spoločných projektov, primárne orientovaných na podporu implementácie inovatívnych riešení konkrétnych výrobných problémov modernej priemyselnej praxe.

Seminára sa zúčastnilo viac než 40 účastníkov z toho polovica z firiem pôsobiacich na Slovensku.

V programe seminára bola moderovaná diskusia o možnostiach slovenských firiem v programoch Horizon Europe. Medzi diskutujúcimi sme privítali Luciu Dávidovú (ADDSEN, s.r.o.); Dominiku Zsapkovú Haringovú (Kancelária na podporu európskych projektov SAV); Miroslava Poláčeka (PEDAL Consulting, s.r.o.); Karola Iždinského, (Spoločnosť pre nové materiály a technológie, o.z. a Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.).

Vyžiadaná prednáška Dr. Simančíka na stiahnutie TU: