E

Meno, afiliácia a kontakt:  

Ing. Anita Eckstein, PhD., Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, 84541 Bratislava, anita.andicsova@savba.sk